Nazari  ko    Harshe:

Sunan da sunan uba karfinsu

Gano yadda sunan da sunan uba ne jituwa. Binciken da 12 daban-daban sigogi.

ko
Your name:
Your surname:
Samun daidaiton